aile
baba,  Gelişim,  Genel,  Konuk Yazarlar

Çocuklarda en sık karşılaşılan sorunlar – aile

Her yetişkin bireyin kendine has tavır ve tutumları olduğu gibi çocuklarında fıtratlarında kendilerine özgü davranışları vardır. Bunlardan bir kısmı sorun olarak adlandırabileceğimiz davranışlar olabilirken bir kısmı da çocuğun karakterinde yaratılıştan itibaren var olan unsurlardır. Aile içinde annelerin ve çocukla ilgilenen diğer kimselerin bilinçsiz bir şekilde eğitim vermeye çalışması çocuğun bozuk olan davranışlarını daha kötü hale getirmekte. Çocuklarda en sık karşılaşılan sorunları düzeltmenin yollarından biri anne çocuk ilişkisini düzeltmektir.

Çocuklarda Karşılaşılan Davranış Bozuklukları

– Sinirlilik hali, hırçın olma, etrafa ve canlılara saldırma, aşırı inatçılık.

– Yalan söyleme, konuşma bozukluğu, çalma, küfürlü konuşma.

– Yemek yememe, uyku uyumama, tırnak yeme, saç koparma.

Çocuğun kendisine olan öz güvenini yitirmesi ve kendisini diğer insanlardan aşağıda görmesi bu sorunların meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Çocuklar genelde bu tarz davranışları yapmak zorunda bırakılırlar. Yaptığı bir hata sonucunda ailesinin veya başkalarının verdiği yanlış bir tepki çocuğun öz güveninin yerlere inmesine neden olabilir. Tabi ki tek sorun ailede veya çevrede değil, bazen çocuk kendisini kanıtlama isteğiyle, başkaları tarafından sevilme/beğenilme iç güdüsüyle veya yetişkin olduğunu/olabileceğini düşünerek bu hareketleri sergileyebilir.

Ekonomik olarak düşük denebilecek bir durumda olunması, aile içerisinde yaşanmış olan ve hafızalardan silinmeyen kötü olaylar da çocukların bu tarz davranışlara sarılmasına neden olabiliyor.

Çocuk böyle bir durumda ise kızıp, susturmak veya dövmek bir çözüm değildir. Çocuğa her ne durumda olursa olsun ona iyilik yapabileceğini ve elinden tutabileceğini göstermek gerekir. Bazı davranışları görmezden gelinmeli ve olumlu yönleri keşfedilip, ortaya çıkarılmalıdır. Bu sayede çocuğun öz güveni yerine gelecek, annesinin ve aile bireylerinin onu sevdiği bir kez daha anlayacaktır.

aile
aile

Çocuğun doğru bir şeyi yapmasını beklerken aile bireyleri yanlış olanı yapıyorsa bu beklenti boşa ve yanlıştır. İlk olarak anne ve babanın doğru olanı yapması, çocuğa örnek olması ve bundan sonra çocuktan doğru şeyler yapmasını beklemelidirler. Asla ama asla şiddet ile cezalandırmamalı, boyundan büyük sorumluluklar yüklenip çocuğun daha kötü duruma gelmesine katkı sağlanmamalı, kötü davranışlar sergilediğinde ilgilenmeyip, görmezden gelinmeli, iyi veya kötü zamanlarında yanında olunup olumlu yönlerini ortaya çıkaracak etkinliklerde bulunulmalı ve çocuğun yapamayacağı şeyler ondan beklenmemeli.

Kendi davranışlarını olumlu yönde değiştirdiğine inanan anne ve babalar hala çocuklarında iyiye doğru bir gelişme göremiyorlarsa muhakkak uzman kimselerden yardımda bulunmaları gerekmektedir. Unutulmaması gereken en önemli husus, tedavisi geç başlayan çocuğun düzelmesi oldukça zorlaşır ve bazen davranışları kalıcı bir hal almış olur.