karne
baba,  Eğitici-Eğlenceli,  Genel,  Konuk Yazarlar

Karne alan çocuğa nasıl davranmalı?

Karne günü çocuklar ve ebeveynler için en önemli günlerden biridir. Kimi çocuk için kaygı yaratan kimi çocuk için mutlu, ebeveynler için ise başarı beklentisi olan heyecanlı bir gündür. Karne, ebeveynler tarafından yalnızca bir ders başarısı olarak görülmemelidir. Çünkü karne, çocuğun derslere katılımının, okula devamlılığının, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkisinin, ilgi alanlarının, sevdiği ve sevmediği derslerin bir göstergesidir. Bu nedenle çocuklar karne aldığında ebeveynler sadece notlar üzerinde durarak başarı değerlendirmesi yapmamalıdır. Karne alan çocuğa nasıl davranmalı?

Karnesi iyi olan çocuğu ödüllendirmek :

Bazı ebeveynler öncelikle maddi ödüle yönlenir. Oysaki karnesi iyi olan çocuk için en önemli ödül anne babanın takdiri ve başarısını önemsemeleridir. Bu aşamadan sonra maddi bir ödül de verilebilir fakat maddi ödüller verilirken abartmadan, sanki karne büyük ödüllere ulaşmak için kullanılan bir araçmış gibi gösterilmeden verilmelidir.

Karnesi kötü olan çocuğa verilecek tepki :

Karnesi kötü olan çocuk için ailesinin vereceği tepki çok önemlidir. Ona karşı kızgın, aşağılayıcı olunmamalıdır. Başka çocuklarla veya kardeşiyle kıyaslanmamalıdır. Çünkü bu davranışlar çocukta güven eksikliği yaratır. Çocuk, kötü bir karne aldığında ona kızmak yerine sakince konuşarak bu konudaki fikirleri alınmalı ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi için fırsat tanınmalıdır. Çocuğun düşünceleri dinlendikten sonra anne ve baba uygun bir dille kendi düşüncelerini aktarmalıdır.

Bu durumu düzeltmek için birlikte çözüm yolları aranmalıdır. Örneğin; çocukla birlikte onu sıkmayacak bir çalışma planı hazırlanabilir. Bu durum ona yardım etmek istediğinizi gösterir ve çocuğunuza yanında olduğunuzu hissettirip güven verir.

karne alan çocuğa nasıl davranmalı
karne alan çocuğa nasıl davranmalı

Daha anne karnındayken bile anne bebek arasındaki güven duygusu başlar. Tıpkı bunun gibi çocuğunuzun bu durumda da sizi yanında hissetmesi, güven duyması başarabilmesi için çok önemlidir. Onu dinleyip, kendi kendine çözümler üretmesine destek sağlayın ve ürettiği fikirleri küçümsemeyin.

En önemli konulardan biri de çocuğun yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesidir. Derslerinde başarısız olan çocukların farklı bir alanda büyük bir yeteneği olabilir. Onu yalnızca karnedeki ders notlarıyla değerlendirmeyin. Yeteneklerini keşfetmeye çalışın ve bu doğrultuda yönlendirin. Yapamadığı şeyler için zorlamak yerine yapabildiği şeyler üzerinde gelişmesi için yardımcı olun ve onu motive edin. Kötü olan dersleri için de onun başarabileceğine inandığınızı göstererek onu cesaretlendirin.

Çocuğunuza aldığı notlar nasıl olursa olsun sizin için onun sağlıklı ve mutlu olmasının önemli olduğunu sık sık hatırlatın. Başarısız olursa onu sevmeyeceğinizi düşünmesine izin vermeyin. Her koşulda onu seveceğinizi bilmesini sağlayın. Başarılı da olsa başarısız da olsa sizin için kıymetli ve özel olduğunu hissettirin.

Çocuğunuza bazı derslerin iyi bazılarınınsa kötü notları olabileceğinin normal olduğunu öğretin ve onu biraz daha çalışmayla başarabileceğine inandırın. Bu davranışınızla onun üzülüp strese girmesine engel olabilirsiniz. Unutmayın ki karne, çocuğun hayatta başarılı veya başarısız olacağının göstergesi değildir. Ona vereceğiniz her tepki ilerideki yaşamını etkileyecek psikolojik izler bırakacaktır.