çocuk psikolog
Gelişim,  Genel,  Konuk Yazarlar

Ne zaman çocuk psikoloğu ‘na gitmeli?

Hayatın iniş çıkışları içinde sadece yetişkinler değil, çocuklar da psikolojik sıkıntılar yaşayabiliyor. Aileler çocuklarının yaşadıkları zorlukları bazen geç farkedebiliyor, bazen ise farketse de “çocuktur geçer” diye düşünerek görmezden gelebiliyor. Farkedip çözüm arayan aileler, sorunu yakın çevresiyle paylaşıp uzman olmayan kişilerden aldığı tavsiyeleri uygulamaya çalışabiliyor. Bu da çoğu zaman meselelerin sağlıklı bir şekilde çözülmesinden ziyade, çok büyümesine ya da uzamasına neden olabiliyor. Oysa ki, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını bir bütün olarak düşünüp, çocuklar için psikolojik takip yaptırmak ve yaşanan sorunlarla ilgili çocuk psikoloğu ‘ndan danışmanlık almak birçok sorunu daha büyümeden çözebilir…

0-6 yaş arası gelişimsel değerlendirme, bu sürecin ilk adımıdır. Çocuğunuzun doğumuyla birlikte belli periyodlarda çocuk doktorunuzu ziyaret edip, kontollerini yaptırmanız ne kadar önemliyse, 0-6 yaş aralığındaki çocuğunuz için bir çocuk psikoloğu ziyaret edip gelişimsel değerlendirme yaptırmanız da o derece önemlidir. Gelişimsel değerlendirme, olası herhangi bir gelişimsel psikopatolojinin (yürüme-konuşma gerilikleri, zeka geriliği, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm vb.) erken tanısı ve tedavisi için hayati önem taşır. Bunun yanı sıra, çocuğunuzun normal gelişim basamaklarını tamamlayabilmesine nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenmenizde siz ebeveynlere yol gösterir.

çocuk psikolog
çocuk psikolog

Çocukların her yaş döneminde farklı psikolojik ihtiyaçları ve problemleri olur.

Okul öncesi dönem çocuğu olarak adlandırdığımız 3-6 yaş grubu çocuğu, bakım veren kişiden ayrışmaya, özerk davranmaya başlar. Bu dönemde çocuk hızlı bir zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişim yaşar. Temel öz bakım becerilerini kazanmaya ve okul öncesi eğitimin başlamasıyla da sosyalleşmeye başlar. 3-6 yaş sürecinde, sıklıkla yaşanabilecek bazı duygu ve davranış problemleri şunlardır;

– Yemek yeme, uyku ve tuvalet problemleri,
Okula uyum problemleri, okul korkusu,
– Çocukluk dönemi korkuları,
– Saldırganlık ve inatçılık,
– Parmak emme ve tırnak yeme,
– Tik problemleri,
Kardeş kıskançlığı.

Okul çağına gelen çocuklarda ise, eğitim hayatı ve arkadaşlık ilişkileri daha çok ön plana çıkar. Somut kavramları öğrenmeye ve sistemli bir şekilde bilgi edinmeye başlarlar. Düşünce yetileri gelişir ve sosyal çevreleri genişler. Çocukların öğrenmeyle ilgili, disiplin ve sınırlarla ilgili beceriler edinmeleri bu dönemin ana gelişim konularıdır. Zamanında müdahale edilmemiş okul öncesi dönemi problemleri bazen okul dönemine taşınabilir. Okul çağında sıklıkla karşılaşılan problemlerin başında şunlar gelmektedir;

okula hazırlık
okula hazırlık

– Okul problemleri,
– Dikkat eksikliği,
– Sorumluluk alamama,
– Disiplin ve kurallara uyum,
– Öfke kontrol problemleri,
– Akranlar arası şiddet,
– Özgüven eksikliği,
– Teknoloji bağımlılığı.

12-18 yaş arasındaki ergenlik dönemi ise, çocuğun gerek fiziksel, gerek psikolojik açıdan birçok değişikliği aynı anda yaşadığı bir dönemdir. Ailelerin ergenlik dönemine olabildiğince hazırlıklı ve bilinçli girmesi, bu dönem yaşanabilecek sorunları iyi yönetilebilmeleri açısından önemlidir. Ergenlikte öne çıkan problemler şunlardır;

Çocuk psikoloğu
Çocuk psikoloğu

– Aile içi iletişim sorunları,
– Otorite ile çatışma,
– Kimlik gelişiminde yaşanan çelişkiler,
– Akran problemleri,
– Okul problemleri,
– Meslek seçimi
– Sınav kaygısı,
– Teknoloji bağımlılığı ve diğer bağımlılıklar.

Her yaşam dönemininin kendine özgü meseleleri olsa da, bazı sorunlar vardır ki, hayatımızın her döneminde ortaya çıkabilmekte ve tüm aile bireyleri, özellikle de çocuklar için travmatik olabilmektedir. Bu tür travmalarda da psikolog desteği almak olumsuz etkilerin kalıcı olmaması açısından önemlidir. Bu durumlardan bazıları;

-Boşanma,
-Ölüm ve yas,
– İflas vb.

Yaşanabilecek tüm bu sorunlarda geç kalmadan bir çocuk psikoloğu ‘na danışmanız önemlidir. Çocuk psikoloğu nuz öncelikle çocuğunuzun ve ailenizin yaşadığı sorunlar hakkında detaylı bilgi alıp, sonrasında şikayetleri çözmek için en uygun terapi yöntemini belirleyecektir. Çözüm sürecinde; çocuk terapisi, oyun terapisi, çift ve aile terapisi yada bireysel terapiden faydalanmanızı sağlayacaktır…

Daha sağlıklı ve mutlu bir çocukluk dönemi ve aile hayatı dileklerimizle…

Seniha Naşit
Uzm. Danışman Psikolog
ÇINAR DANIŞMANLIK