çocuk yogası
baba,  Eğitici-Eğlenceli,  Gelişim,  Genel,  Konuk Yazarlar,  Oyun

SİHİRLİ BİR ÖĞRETİ: ÇOCUK YOGASI

“Bir çocuğun miras alabileceği en önemli şeyler, sevgi dolu anılardır” Frank Sonnenberg

Günümüzde stres faktörü sadece yetişkinleri değil, çocukları da derinden ve olumsuz şekilde etkiliyor. İnsanlar arasında çok yaygın olarak görülen stres, korku, güvensizlik, endişe, umutsuzluk, baskı gibi duygular, vücuttaki dengeyi bozarak bedende ve ruh sağlında genel bir gerilim durumuna neden oluyor. Çocuklar da yetişkin insanlar gibi git gide hızlanan yaşam, anne-babaların yoğun iş tempoları, yoğun ve kapsamlı okul müfredatları, sınavlar gibi nedenlerden dolayı strese maruz kalıyorlar. Ve maalesef yetişkinlerde olduğu gibi, stres çocukların da fiziksel ve ruhsal dengelerini sarsıyor; duygusal ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Özellikle çocukların okul dışında gittikleri yoğun kurslar ve aktiviteler de onları strese maruz bırakabiliyor. Çocuklar üzerlerinde fazla baskı ve beklenti hissediyorlar. Günümüzde çocuklar şartlar gereği, artık sokaklarda oynamak yerine, bilgisayar ve televizyon önünde daha fazla zaman geçiriyorlar, bu durağan yaşam şekli çocukların gün içindeki bedensel hareketliliğini azaltıyor.

İşte bu sebeplerden ötürü çocukları bu durağan eylemlerin dışına çıkartarak, bedenlerini esnetmek, onları maruz kaldıkları bu stres duygusundan uzaklaştırmak ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için “çocuk yogası” çok değerli bir öğreti. Çocuklar yoga çalışmaları yardımıyla bedenlerinde ve zihinlerinde biriken stres, öfke, kaygı gibi olumsuz duyguları ve bu duyguların bedende fiziksel olarak yarattığı olumsuzlukları bırakabiliyorlar. Kendilerini rekabetin olmadığı bir ortamda özgürce ifade edebiliyorlar ve eğlenerek zaman geçirirken bir yandan da hayat boyu onlara gergin, üzgün ve kızgın anlarında iyi gelecek yöntemleri ve nefes tekniklerini öğreniyorlar.

çocuk yogası
çocuk yogası

Çocuk Yogası nedir?

Çocuk yogası, yoga hareketlerinin oyunlarla ve hikâyelerle süslendiği; çocuklara “eğlenerek öğrenme” imkânını sunan özel bir yoga türü. Yoga duruşlarının yanı sıra, nefes çalışmaları, rahatlama teknikleri, yaratıcı imgelerini geliştirme ve dinlenme tekniklerinden oluşuyor.

Çocuk yogası temelde, çocuklara duruşlarla hayal güçlerini kullanmayı, doğru nefes almayı ve vücutlarını nasıl rahatlatabileceklerini öğretmeyi amaçlıyor. Çocuklar yogayı oyunlar ve eğlenceli hikâyeler eşliğinde deneyimliyorlar. Böylelikle eğlenerek öğreniyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki, ister çocuk olalım, ister yetişkin, bir konuyu öğrenmek söz konusu olduğunda, en iyi “eğlenerek” öğreniyoruz ve en kalıcı bilgiler de bu yolla edindiğimiz bilgiler oluyor. İşte çocuk yogasının çocuklarla kurduğu iletişim yöntemi de bu sistematiği izliyor.

Çocuk yogası derslerinde kullanılan hikâyeler, çocuğun kendine olan öz saygısı ve güvenini geliştirmeye yarıyor ve çocuklardaki öz değer, birlik bilinci gibi olumlu duyguları da besliyor. Yogayı, çocuklarla yapılan pek çok aktiviteden ayıran en temel özellik ise, çocuklar yoga dersleri esnasında başka bir arkadaşı ile kıyaslanmadan; bedeni, düşünceleri sebebiyle yargılanmadan, rekabetsiz bir ortamda kendi kişiliklerini, düşüncelerini ve yaratıcılıklarını ifade ediyorlar. Bu yaklaşım da onların kişilik ve ruhsal gelişimleri üzerinde çok olumlu etkiler bırakıyor. 

Çocuklarda yoganın faydaları

Yoganın çocuklara faydalarını fiziksel, davranışsal – duygusal ve zihinsel olarak 3 başlık altında toplamak mümkün:

Fiziksel Faydaları

 • Çocuğun bedenini tanımasını ve bedensel farkındalık geliştirmesini sağlar.
 • Çocuğun bedeniyle barışık olmasını ve bununla bağlantılı olarak karşısındaki kişinin de bedenine saygı göstermesini, kendisine ve başkasına fiziksel olarak zarar vermekten kaçınmasını sağlar.
 • Doğru nefes almanın faydalarını erken yaşta öğrenme imkânı bulurlar ve derslerde öğrendikleri nefes teknikleri sayesinde fiziksel olarak oksijenden daha fazla beslenecekleri için, bu durum organ ve zihin sağlıklarına olumlu yönde yansır.
 • Günümüzde çocukların daha uzun süre bilgisayar ve televizyon karşılarında zaman geçirmelerinden kaynaklanan bedensel sorunlarını dengelemeye yardım eder; bedensel esnekliğin ve omurga sağlığının korunmasını sağlar ve bedensel denge kurmayı ve dengede kalmayı öğrenirler.
 • Sinir sistemini rahatlatır; çocuklarda uyumayı kolaylaştırır.
 • Kan dolaşımına olumlu etkisi vardır.
yoga ve çocuk
yoga ve çocuk

Zihinsel Faydaları

 • Derslerde uygulanan nefes teknikleri sayesinde çocuklarda odaklanma, konsantrasyon ve dikkati geliştirir.
 • Zihnin yoğun düşünce ve stresten kaynaklanan gerginliğini azaltır.
 • Stres, kaygı, öfke, üzüntü, korku gibi olumsuz duyguları yoga duruşları ve nefes çalışmaları sayesinde azaltır; sol beyin – sağ beyin dengesini kurmaya yardımcı olur.
 • Denge ve koordinasyon gelişimine yardımcı olur.
 • Olumlu düşünmeyi geliştirir ve çocuğa pozitif imgelemelerde bulunmayı öğretir.
 • Hafızayı geliştirir.

Davranışsal – Duygusal Faydaları

 • Günlük hayatta oluşan endişe, kaygı ve negatifliklerin üstesinden gelmeyi ve kendine güven duygusunun gelişmesine yardımcı olur.
 • Çocukların kendileriyle ve bedenleriyle barışık olmalarına yardımcı olur.
 • Özgüven, öz değer ve öz saygı gelişimine katkı sağlar.
 • Kendilerine ve çevrelerine karşı daha duyarlı ve barışçıl bireyler olmalarını sağlar.
 • Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirir.
 • Duygularını daha net anlamlandırabilirler ve ifade edebilirler.
 • Birbirlerine karşı daha saygılı olmayı; kendisini ve başkasını olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirler.
 • Paylaşmayı, farklı anlayış ve fikirlere saygı duymayı öğrenirler.
 • Kendileri dışındaki canlıların, doğanın farkındalığına varırlar.

Özetle; tüm bu saydığımız faydaların yanı sıra yoga, çocuklarda sevgi ve şefkat duygularını besler. Kendilerine, başka insanlara, doğaya, hayvanlara daha yumuşak ve sevgi dolu yaklaşmaları için onları destekler. Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu da bu değil mi zaten günümüzde?..

Yazıya başlarken yer verdiğimiz Frank Sonnenberg’in o çok güzel cümlesi aslında “çocuklar ve yoga” başlığını özetler nitelikte. Yoga, bu sihirli öğreti, çocuklarda sevgi dolu anılar bırakır. Sevgi dolu anılarla büyüyen bir çocuk sağlıklı, kendisiyle barışık bir yetişkine dönüştüğünde, bu dünyaya bırakacağı çok güzel ve faydalı işler mutlaka olacaktır.

Sevgiyle ve yogayla kalınJ

Elif Şandan Doygun

DB Positive

Çocuk ve Ergen Yogası Eğitmeni, Nefes Teknikleri Eğitmeni, Yetişkin Yogası ve Kahkaha Yogası Eğitmeni