• okul eğitiminde ailenin rolü
  eğitim,  Gelişim,  Genel,  Konuk Yazarlar,  Son Eklenenler

  Okul Eğitiminde Ailenin Rolü

  Biliyoruz ki, anne karnından itibaren çocuk iletişime geçer. Anne çocuk ilişkisi burada başlar. Annenin ruh halini hisseder, annenin yiyip içtikleri çocuğu etkiler. İlerleyen yaşlarda psikolojik sorun yaşayan çocuklarda, çocuk üzerinde annenin hamilelik döneminde yaşadıklarının da etkili olduğu gözlemlenir. Okul Eğitiminde Ailenin Rolü Ve ilk eğitim ailede başlar. Özellikle de çocuğun anne ile olan iletişimi çok çok önemlidir. Çünkü çocukla ilgilenen, en fazla iletişim kuran annedir. Anne ve babayla sağlıklı, nitelikli ilişki kuramayan çocuklarda çeşitli sıkıntılar baş göstermektedir. Aynı şekilde, anne babayla sağlıklı ve nitelikli bir ilişkisi olan çocuk sonraki hayatında da daha mutlu ve sağlıklı ilişkiler kurar. Çocuk okula başlama çağına geldiğinde gelişimi üzerinde etkili olacak bir sürece daha girmiş olur.…

 • oyun
  Eğitici-Eğlenceli,  Genel,  Konuk Yazarlar

  HOMO LUDENS

  HOMO LUDENS *   ” İnsan ancak çocukluğunda oyun oynarken sahip olduğu ciddiyeti yeniden keşfettiğinde olgunlaşır.” Nietzche   Dikkat süresi “bir insanın dikkati dağılmadan bir iş üzerinde odaklandığı sürenin toplamı” olarak tanımlanıyor ve bugünün dünyasında dikkat dağıtıcı unsurların artması göz önüne alınarak bu sürenin ne yazık ki gittikçe azalmakta olduğu yaygın bir endişe kaynağı. Çocuğa ve eğitime dair herhangi bir problemi bir tek değişkene indirgeyerek açıklamaya çalışmanın doğru olmadığı ve çocuklara dair problemlerin fiziksel,duygusal,dönemsel,yetişkinden kaynaklı vb. pek çok nedeni olduğu gerçeğini kabul ederek yazdığımı belirtmek isterim. Problemin olası kaynaklarından birine dikkat çekmek niyetindeyim : Yetişkinlerin ciddiye aldığı şeyler ile çocukların ciddiye aldığı şeyler arasındaki fark. “Okul çağındaki bir çocuğun dikkat…

 • Genel

  Erken Mi Okuyor, Geç Mi Kaldı?

  Okula başlamadan okuma öğrenmeli mi, öğretilmeli mi? Kendi kendine öğrendi ne yapmalıyım?   Okullarda her yıl daha da artan rekabet, sınavlar erken yaşta okumaya başlanmasının doğru olup olmadığı konusunu gündeme getiriyor. Tek düşüncemiz çocuklarımız için daha iyi olanın hangisi olduğu. Peki biz bu konuda ne bilmeli ve neler yapmalıyız?   Ülkemizde anaokulları müfredatı içinde ilkokula hazırlık çalışmaları bulunuyor, fakat bu çalışmalar bazı öğretmenlerce abartılmakta ve ilk okuma yazma döneminde çocuğun kazanması beklenen becerileri çocuğa erken vermeyi hedeflemektedir.   Bu noktada her çocuk ne yazık ki mutlu olamıyor. Bazı çocukların farklı sebeplerden (küçük kas becerisinin yeterince gelişmemiş olması gibi) yapamadıkları bu çalışmalar çocuğun kendini okula başlar başlamaz yetersiz hissetmesini sebep olabiliyor…

 • Genel

  OKUL OLGUNLUĞU VE 1. SINIFA HAZIR OLMAK

  İlkokula başlayacak çocukları olan anne babaların genelde en büyük endişeleri çocuklarının ilkokula başlamaya bedensel ve zihinsel olarak hazır olup olmadığı ve bu alanlarda okula uyum sağlamada bir zorluk yaşayıp yaşamayacağı ile ilgilidir. Ancak düşünülenin aksine okula hazır olmak çocuğun sadece bedensel ve zihinsel açıdan yeterli becerilere ve özelliklere sahip olmasını değil, aynı zamanda çocuğun psikolojik olgunluk seviyesinin de yeterince gelişmiş olmasını gerektirmektedir.   İlkokula başlayacak bir öğrencinin psikolojik açıdan ebeveyne bağımlı olmadan kendini rahat bir şekilde ifade edebilmesi, yeterli özgüvene sahip olması, kendi başına hareket edebilmesi, sorumluluk alabilmesi ve sevgiyi, ilgiyi paylaşabilecek olgunluğa ulaşması onun sosyal ortamlarda çıkabilecek problemlerle daha iyi baş edebilmesini, yaşıtları ile daha rahat ilişkiler kurabilmesini ve…

 • Genel,  Konuk Yazarlar

  Çocuklarda Karakter Eğitimi

  Dün izlediğim bir çizgi filmde şiddetin nasılda pekiştirildiğini düşündüm. Peki bu çocuklarımızın hangi yönlerini etkiliyordu? Günümüz dünyasında artan şiddet ebeveynleri olduğu kadar eğitimcileri de korkutuyor ve konuyla ilgili önlemler almaya zorluyor. Bu ayki sayımızda hem sağlıklı çocuk yetiştirmede hem de şiddete karşı alınabilecek önlemlerin en önemlilerinden karakter eğitimi konusu üzerinde duracağız.   Okullarda öğrencilerin arkadaşlarına ve öğretmenlerine karşı saldırıları, öğretmenlerin disiplin sorunları ülkemizde de, dünyada da karakter eğitimi konusunu gündeme getirdi. Karakter eğitimi Türkiye’deki okullarda farklı isimlerle yerini almaya çalışsa da içerik genelde aynı. Karakter terim olarak; bir şeyi başka şeyden ayıran ana niteliktir. Hepimizin düşünceleri ve olaylara verdiğimiz tepkiler farklıdır. Bizler karakterimizi oluşturan değerlere doğumumuzla sahip olamayız. Çocukluğumuzdan itibaren…

 • küfür eden çocuk
  Gelişim,  Genel,  Konuk Yazarlar

  Çocuklarda Küfür

  Üç tür küfür vardır. Birincisi şahsa yapılan küfürler, ikincisi müstehcen, cinsel içerikli küfürler ve üçüncüsü de beddua tarzı küfürler. Çocuklar model alarak çok çabuk öğrenme kapasitesine sahiptir. Dolayısıyla ailenin veya yakın çevrenin kullandığı sözcükler çocuğun da kelime haznesinde yer alacaktır. Çocuk sarf ettiği küfürler üç türde de olabilir ve genelde çocuk ettiği küfrün anlamını bilmemektedir. Anne baba çocuğun küfrettiğini duyduğunda sert tepkiler verip bir daha söylerse cezalandıracağına söylerse çocuk için daha gizemli cezbedici bir hal alacak, gizli gizli, anne babasının olmadığı ortamlarda söyleyecektir. Bu durumda çocuğun kullandığı küfrün anlamını, uygunsuz olduğu ve çevre ve aile tarafından hoş karşılamadığı belirtilmelidir.   Anne baba konuşurken seçtikleri sözcüklere özen göstermeli, televizyon, internet veya…

 • Genel

  Okul öncesi eğitimin yararları

  İlk önce şuradan başlayalım “Okul öncesi eğitim önemli mi?” Evet, önemli. Yapılan çalışmalar, araştırmalar ve uzman görüşleri okul öncesi eğitimin önemini ortaya koyuyor. Peki, neden önemli? İlk altı yaş çocuğun en hızlı geliştiği dönem, araştırmalar yine bu dönemde çocuğun beyin fonksiyonlarının yarıdan fazlasını kazandığını gösteriyor ki bu da erken çocukluk döneminin önemi ortaya koyuyor. Okul öncesi eğitim sosyal ve duygusal gelişime, zihinsel gelişime ve fiziksel gelişime olumlu etkileri açısından önemli. Sosyal ve Duygusal gelişim açısından; çocuğun yaşıtları ile belli bir süreyi beraber geçirmesi, bir takım sosyal etkileşimleri ve gereklilikleri doğuruyor beraberinde. Yaşıtları ile girilen iletişim sonucunda bazı çatışmaların ortaya çıkması ve bunları kendi başına çözmeyi öğrenmesi, oyuncaklarını ve kullandığı diğer…

 • Eğitici-Eğlenceli,  Genel,  Sosyal Sorumluluk

  Otizmli Çocuğunuzun Eğitim Hakkı Var!

  Her çocuğun yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım hakkı vardır (Çocuk Hakları Bildirgesi, İlke 4). Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır (Çocuk Hakları Bildirgesi, İlke 5). Çocuğunuzun eğitim hakkı, anayasamız ve kanunlarla belirlenmiş, güvence altına alınmıştır. Anayasamızın 42. maddesi ‘Hiçbir birey eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz’ der. Anayasal Düzenlemeler Anayasamızın 41., 42., 49., 50., 60., ve 61. maddeleriyle ailenin eğitim-öğretim ve çalışma hakkı ve sorumluluğu ile sosyal güvenlik hakkı konularında herkesin yasa önünde eşit olduğu ifade edilmiştir. 61. maddede ise ‘Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır’ ifadesi yer almaktadır. Anayasamızın bu maddeleri engelli bireyler…

 • Eğitici-Eğlenceli,  Genel,  Sosyal Sorumluluk

  Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir?

  Otizm nedir? Çocuğunuzda aynı yaştaki diğer çocukların davranışlarından farklı davranışlar gözlüyorsanız kaygılanabilirsiniz. Bu davranışların otizm belirtisi olabileceğini düşünüyorsanız otizmin ne olduğunu, sizi ve ailenizi ne şekilde etkileyeceğini bilmek isteyebilirsiniz. Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlardan kaynaklandığı sanılmaktadır. Sizin hatanız değil! Otizme neler yol açar? Bugün için bu soruya verilebilecek en doğru yanıt  “Otizme nelerin yol açtığı bilinmiyor” yanıtı olacaktır. Otizmin anne-babadan kalıtım yoluyla geçmiş olabileceğinden kuşkulanılmaktadır. Dolayısıyla, bu yönde pek çok araştırma yapılmaktadır. Ancak, henüz otizmin geni bulunabilmiş değildir. Otizmin çevresel faktörlerle tetiklendiği düşünülmektedir. Otizme her çeşit toplumda, ırkta ve…